اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل

فعالیت روستا

مطلبی ثبت نشده است.

نظرسنجی

نظر خود را دررابطه با نحوه نگهبانی در فصل زمستان اعلام نمایید؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی